Polityka prywatności

Polityka prywatności

Firma Big Baner, właściciel serwisów www.polsha24.com, www.edu.polsha24.com, www.nedvizhimosti24.ru, www.ofertadom.pl dokłada wszelkich starań, aby Państwa prywatność była odpowiednio chroniona. W celu realizacji zgodnego z prawem, przejrzystego i bezpiecznego przetwarzania Państwa danych osobowych przyjmujemy niniejszą Politykę Prywatności, która obowiązuje od dnia 25 maja 2018 r.

Polityka Prywatności odwołuje się do RODO, czyli Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Dokument określa jakie dane i na jakich zasadach przetwarzamy i jak dbamy o ich bezpieczeństwo i Państwa prawa.

W przypadku przetwarzania Państwa danych osobowych, Administratorem Państwa danych osobowych jest Big Baner Robert Gładysz z siedzibą w Białymstoku, ul. Antoniukowska 23/72, 15-740 Białystok, NIP 5421328025, REGON 052213340 ("Big Baner"). Mogą Państwo skontaktować się z firmą również poprzez wiadomość e-mail na adres: info.nedvizhimosti24@gmail.com.

Państwa dane osobowe będziemy przetwarzać w celu:

  1. przedstawiania ofert reklamowych i informacji handlowych dotyczących Big Baner drogą mailową i/lub telefoniczną;
  2. wykonywania umowy, tj. do zamieszczenia Państwa danych na portalu nedvizhimosti24.ru i/lub ofertadom.pl i/lub polsha24.com i/lub facebook.com/nedvizhimosti24/ i/lub vk.com/nedvizhimosti24 i/lub 4 branżowych portalach zagranicznych, tak długo, jak to konieczne do obsługi tego zgłoszenia.

Odbiorcą Państwa danych osobowych jest wyłącznie Big Baner, a Państwa dane będą przetwarzać wyłącznie upoważnieni do tego pracownicy lub współpracownicy Big Baner. W przypadku planowanej zmiany celu przetwarzania, zawsze pytamy właściciela danych osobowych o zgodę i informujemy o zmieniających się warunkach przetwarzania danych.

Administrator przechowuje dane osobowe Użytkowników przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do przygotowania spersonalizowanej oferty  / niż jest to konieczne do obsługi zgłoszenia, a w każdym przypadku na wypadek wyrażenia przez Państwa sprzeciwu wobec ich przetwarzania lub zgłoszenia firmie żądania ich usunięcia - co mogą Państwo uczynić listownie na adres siedziby firmy, w formie wiadomości e-mail na adres: info.nedvizhimosti24@gmail.com  lub w inny sposób wskazany w kierowanych do Państwa wiadomościach e-mail.

Przysługuje Państwu prawo do:

  1. dostępu do swoich danych osobowych,
  2. sprostowania danych osobowych,
  3. usunięcia danych osobowych,
  4. ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  5. przenoszenia danych osobowych,
  6. wniesienia sprzeciwu do przetwarzania danych osobowych,
  7. cofnięcia wcześniej wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Inspektorem Ochrony Danych jest r. pr. Andrzej Kaczmarek, dane do kontaktu: r. pr. Andrzej Kaczmarek Stawki 2, 00-193 Warszawa, e-mail: iod@uodo.gov.pl. Dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w tym profilowaniu.